chữ viết thảm hoạ

Cập nhập tin tức chữ viết thảm hoạ

Nam sinh lớp 8 viết chữ 'xấu như gà bới' khiến ai nấy 'chào thua' không đọc nổi!

Chữ viết của học sinh lớp 8 này khiến nhiều người tưởng bé mẫu giáo đang 'vẽ' chữ!

Đang cập nhật dữ liệu !