chính sách mới

Cập nhập tin tức chính sách mới

Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2023

Nhiều chính sách liên quan đến kinh tế như quy định mới về đăng ký doanh nghiệp; quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng; quy định mới về xác định xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu... sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2023.

Đang cập nhật dữ liệu !