chính sách 3 con

Cập nhập tin tức chính sách 3 con

Được tặng tiền, nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc tính chuyện sinh thêm con

Nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc tính chuyện sinh thêm con, sau khi chính quyền địa phương ban hành các chính sách hỗ trợ chi phí nuôi con nhỏ. 

Đang cập nhật dữ liệu !