China Evergrande

Cập nhập tin tức China Evergrande

Người biến China Evergrande thành 'bom nợ' 300 tỷ USD

Giấc mơ thuở nhỏ của ông Hứa Gia Ấn - đứa trẻ nông thôn luôn mong mỏi cuộc sống thành thị - biến thành tham vọng quá lớn, đẩy China Evergrande vào hố nợ sâu không lối thoát.

Đang cập nhật dữ liệu !