châu chấu

Cập nhập tin tức châu chấu

Hàng trăm người kéo nhau băng rừng, vượt suối, lần mò bắt châu chấu đêm

Cứ tầm chiều tối, hàng trăm người dân chia thành nhiều tốp đi vào rừng luồng, nứa, vầu, vạch bụi cây bắt châu chấu, đến khoảng 22h thì trở ra, mỗi người bắt được 7-8kg, nếu đem bán sẽ thu được khoảng 200-300 nghìn đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !