cây vàng

Cập nhập tin tức cây vàng

Nửa đêm bị chồng dựng dậy hỏi 10 cây vàng đâu, tôi hoảng hốt tưởng đang nằm mơ

Gia đình đang "nợ như chúa chổm", nghe chồng có nhiều vàng, tôi mừng rơi nước mắt.

Đang cập nhật dữ liệu !