cấp độ dịch tại Hà Nội

Cập nhập tin tức cấp độ dịch tại Hà Nội

TOÀN CẢNH: Những quận/ huyện nào của Hà Nội cho bán hàng ăn uống tại chỗ?

Theo quy định, những khu vực thuộc cấp độ dịch 1 và 2 (tức vùng xanh và vàng) sẽ được phép bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại.

Đang cập nhật dữ liệu !