cấp điện cho miền Bắc sẽ ra sao?

Cập nhập tin tức cấp điện cho miền Bắc sẽ ra sao?

Nếu không có lũ về, cấp điện cho miền Bắc sẽ ra sao?

"Trường hợp cực đoan không có lũ về, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện", Bộ Công Thương cho biết.

Đang cập nhật dữ liệu !