cản trở CSGT

Cập nhập tin tức cản trở CSGT

Người phụ nữ lăng mạ CSGT khi chồng bị kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý theo quy định nào?

Hành vi của người lăng mạ CSGT được coi là hành vi nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao. Hành vi của bà N. Có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính - theo luật sư.

Đang cập nhật dữ liệu !