Cam cao phong

Cập nhập tin tức Cam cao phong

Thêm giống cam V2 vào chỉ dẫn địa lý sản phẩm Cam Cao Phong

Cục Sở hữu trí tuệ vừa có quyết định sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00046 cho sản phẩm cam Cao Phong. Theo đó, giống cam V2 trồng tại Cao Phong vừa được bổ sung thêm vào chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong.

Đang cập nhật dữ liệu !