Các nội dung ưu tiên đầu tư của Chương trình mục tiêu CNTT đến năm 2020

ICTnews - Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 – 2020, Bộ TT&TT nêu rõ các nội dung ưu tiên đầu tư về ứng dụng CNTT, an toàn thông tin và công nghiệp CNTT cũng như yêu cầu kết quả đầu tư.
Chương trình mục tiêu CNTT đến năm 2020 ưu tiên đầu tư những nội dung gì? | Những nội dung Chương trình mục tiêu CNTT đến 2020 ưu tiên đầu tư | Các nội dung ưu tiên đầu tư của Chương trình mục tiêu CNTT đến năm 2020

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 được tổ chức ngày 5/4/2019.

Phát triển toàn diện CNTT trong thời gian tới

Ngày 5/4/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT, với 63 điểm cầu truyền hình trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, để phát huy vai trò của CNTT trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, Bộ TT&TT đã xây dựng và báo cáo Chính phủ Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 và đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 153 ngày 30/1/2018 với mục tiêu chung là: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ Trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp CNTT thông qua việc phát triển các Khu CNTT trọng điểm và sản phẩm CNTT trọng điểm.

Chương trình đề ra 11 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để nâng cao, phát triển toàn diện CNTT trong thời gian tới. Chương trình đã được triển khai tại các bộ, ngành, địa phương với tổng kinh phí phê duyệt là 1.520 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là 844 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 274 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, cuối năm 2018, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 23 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020, trong đó hướng dẫn cụ thể các nội dung cần ưu tiên trong đầu tư, thực hiện Chương trình, các nội dung sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, công tác kế hoạch, hệ thống các biểu mẫu đánh giá, báo cáo đánh giá…

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết, liên quan đến triển khai, quản lý hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức xây dựng và ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật.

Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, Bộ TT&TT đã tổ chức hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí (phần kinh phí triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp) trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí năm 2018 và giao dự toán năm 2019 ngay từ đầu năm cho các bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện của một số cơ quan chưa kịp thời, một số nội dung đề xuất chưa phù hợp với quy định nên khó khăn cho việc tổng hợp, xem xét, đề xuất của Bộ TT&TT.

“Chương trình mục tiêu CNTT là chương trình lần đầu triển khai. Thời gian tổ chức hội nghị tập huấn có hạn, trong khi nội dung triển khai xin ý kiến hội nghị tương đối nhiều. Vì vậy, trong hội nghị này, ngoài việc giới thiệu tổng quan về các nội dung, thành phần chương trình, các định mức kinh tế - kỹ thuật, công tác kế hoạch tài chính, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình tại từng bộ ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công”, Thứ trưởng đề nghị.

Thứ trưởng cũng đề nghị, để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hội nghị, Ban tổ chức hội nghị, các báo cáo viên tập trung hướng dẫn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để các bộ, ngành, địa phương triển khai phù hợp với quy định hiện hành và đặc điểm tình hình của bộ, ngành, địa phương mình. Đồng thời, các đại biểu tập trung thời gian nghiên cứu, tiếp thu đóng góp ý kiến có chất lượng cho hội nghị, nêu rõ những khó khăn trong quá trình triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những lĩnh vực ưu tiên đầu tư

Tại hội nghị tập huấn, cùng với việc giới thiệu cụ thể về Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ TT&TT) cũng lưu ý về một số nội dung trong quản lý kinh tế thực hiện Chương trình.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch Tài chính, với nhóm dự án thành phần đầu tư ứng dụng CNTT, các nội dung đầu tư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ (đối với các bộ, ngành Trung ương); nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử đối với cấp Bộ (các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ở Trung ương), cấp tỉnh (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ, duy trì CSDL.

Chương trình mục tiêu CNTT đến năm 2020 ưu tiên đầu tư những nội dung gì? | Những nội dung Chương trình mục tiêu CNTT đến 2020 ưu tiên đầu tư | Các nội dung ưu tiên đầu tư của Chương trình mục tiêu CNTT đến năm 2020

Bộ TT&TT hướng dẫn cụ thể các nội dung cần ưu tiên đầu tư về ứng dụng CNTT, an toàn thông tin và công nghiệp CNTT trong Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020 (Ảnh minh họa: Internet)

Đối với nhóm dự án thành phần về an toàn thông tin (ATTT), các nội dung ưu tiên đầu tư gồm: Đầu tư thiết bị, phần mềm bảo vệ hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và cổng dịch vụ công trực tuyến; Đầu tư thiết bị, phần mềm phát hiện và phòng, chống xâm nhập; Đầu tư thiết bị, phần mềm phát hiện và hỗ trợ xử lý phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp APT mức mạng; Đầu tư thiết bị, phần mềm phát hiện và hỗ trợ xử lý phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp APT mức đầu cuối; Đầu tư thiết bị, phần mềm hỗ trợ theo dõi, phân tích sự kiện an toàn thông tin ghi nhận được trên hệ thống.

Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính cũng hướng dẫn rõ: “Đối với nội dung đầu tư về ATTT tại các bộ, ngành Trung ương, có thể đề xuất bố trí vốn để lập dự án riêng về ATTT hoặc hình thành một hạng mục trong dự án đầu tư ứng dụng CNTT của Chương trình”.

Còn với nhóm dự án thành phần về công nghiệp CNTT, ưu tiên hỗ trợ đầu tư khu CNTT tập trung và hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm. Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính lưu ý, dự án đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung phải thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển phát triển khu CNTT tập trung đã được phê duyệt.

“Việc đề xuất đầu tư dự án phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm phải phù hợp với quy định tại Quyết định 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính nêu.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị tập huấn ngày 5/4/2019, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT đã giới thiệu về nền tảng tích hợp chia sẻ cấp bộ, cấp tỉnh LGSP; Triển khai nội dung ATTT trong Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020; Định mức và đơn giá lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm trong hoạt động ứng dụng CNTT; Định mức Kinh tế kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT.

M.T

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !