Ca sỹ Khắc Việt

Cập nhập tin tức Ca sỹ Khắc Việt

Bất ngờ 'rẽ' sang bất động sản, ca sĩ Khắc Việt đang toan tính gì?

Ban đầu chỉ mua bán nhà cá nhân nhỏ lẻ tại TP.HCM để kiếm lợi nhuận, đến nay, ca sĩ Khắc Việt quyết định dấn thân vào thị trường bất động sản sâu hơn, lập doanh nghiệp phân phối sản phẩm từ các dự án cho các chủ đầu tư.

Đang cập nhật dữ liệu !