Cà phê Arabica

Cập nhập tin tức Cà phê Arabica

Việt Nam có thêm giống cà phê Arabica mới

Ngày 6/6/2022, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nông nghiệp Quốc tế (CIRAD) đã giới thiệu kết quả 5 năm nghiên cứu và thử nghiệm thành công giống cà phê Arabica mới trồng tại Sơn La.

Đang cập nhật dữ liệu !