Cả nước hết sạch vắc xin 5 trong 1

Cập nhập tin tức Cả nước hết sạch vắc xin 5 trong 1

Cả nước hết sạch vắc xin 5 trong 1, Bộ Y tế nói gì?

Cả nước không còn vắc xin 5 trong 1 của Chương trình tiêm chủng mở rộng. Một số vắc xin khác chỉ còn đủ dùng trong một vài tháng tới.

Đang cập nhật dữ liệu !