Bữa ăn học đường

Cập nhập tin tức Bữa ăn học đường

Đảm bảo bữa ăn vừa ngon vừa sạch ở trường nội trú

Việc chủ động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn giúp đảm bảo cho học sinh có sức khoẻ tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực.

Đang cập nhật dữ liệu !