Bộ Y tế yêu cầu rà soát các đơn vị xét nghiệm bệnh truyền nhiễm

Cập nhập tin tức Bộ Y tế yêu cầu rà soát các đơn vị xét nghiệm bệnh truyền nhiễm

Bộ Y tế yêu cầu rà soát các đơn vị xét nghiệm bệnh truyền nhiễm

Hiện có hơn 3.300 cơ sở xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh/có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm nhưng còn 200 cơ sở chưa công bố an toàn sinh học.

Đang cập nhật dữ liệu !