Bộ Y tế: Giường bệnh theo yêu cầu tối đa 4 triệu đồng một đêm

Cập nhập tin tức Bộ Y tế: Giường bệnh theo yêu cầu tối đa 4 triệu đồng một đêm

Bộ Y tế: Giường bệnh theo yêu cầu tối đa 4 triệu đồng một đêm

Theo Thông tư của Bộ Y tế, giá tối đa khi khám bệnh theo yêu cầu (chưa sử dụng chiếu chụp, xét nghiệm...) là 500.000 đồng, tiền giường không quá 4 triệu đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !