Bỏ thói quen cho điều hoà và quạt phả vào mặt

Cập nhập tin tức Bỏ thói quen cho điều hoà và quạt phả vào mặt

Cho điều hòa, quạt điện phả thẳng vào mặt: Thói quen cần bỏ ngay

Thói quen đang ở ngoài nóng về bật quạt mạnh, điều hòa lạnh sâu thậm chí thổi thẳng gió vào người gây ra rất nhiều nguy hiểm cho sức khỏe.

Đang cập nhật dữ liệu !