Bộ Công an cảnh báo về mô hình 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch'

Cập nhập tin tức Bộ Công an cảnh báo về mô hình 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch'

Bộ Công an cảnh báo về mô hình 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch'

Theo Bộ Công an, người dân cần cảnh giác khi ký kết hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”.

Đang cập nhật dữ liệu !