biến thể mới của covid-19

Cập nhập tin tức biến thể mới của covid-19

Bộ Y tế: Các biến thể mới của Covid-19 vẫn liên tục xuất hiện

Bộ Y tế thông tin dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể mới liên tục được ghi nhận.

Đang cập nhật dữ liệu !