biến chủng mới

Cập nhập tin tức biến chủng mới

Cách thức phòng, chống biến chủng Omicron

Bộ Y tế mới đây đã phối hợp với các chuyên gia của CDC Hoa Kỳ, WHO nhằm trao đổi thông tin về cách thức phòng, chống biến chủng Omicron.

Đang cập nhật dữ liệu !