BIDV Smart Kids

Cập nhập tin tức BIDV Smart Kids

Ra mắt BIDV Smart Kids - ngân hàng số dành cho trẻ em

BIDV Smart Kids là dịch vụ ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam cho phép trẻ em từ 6 tuổi trở lên có thể trực tiếp thao tác, sử dụng độc lập, dưới sự định hướng và cho phép của cha mẹ.

Đang cập nhật dữ liệu !