Bệnh viện được chọn giá cao nhất khi mua sắm trang thiết bị y tế

Cập nhập tin tức Bệnh viện được chọn giá cao nhất khi mua sắm trang thiết bị y tế

Bệnh viện được chọn giá cao nhất khi mua sắm trang thiết bị y tế

Theo quy định mới của Bộ Y tế, nếu chủ đầu tư sử dụng từ 2 phương pháp xác định giá gói thầu trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn.

Đang cập nhật dữ liệu !