bank

Cập nhập tin tức bank

Sau nhịp điều chỉnh sâu, cổ phiếu “Bank, chứng, thép” có còn hấp dẫn?

Cả 3 nhóm ngành trên đều có diễn biến tăng giá mạnh trong nửa đầu năng, góp phần đưa thị trường đi lên, nhưng cũng chính là 3 nhóm ngành đang ghi nhận mức giảm điểm sâu trong hơn 1 tuần qua.

Đang cập nhật dữ liệu !