Bị nhắc nhở khi lạng lách đánh võng, rút súng bắn người đi đường

Khi đang điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường thì bị người đi đường nhắc nhở, Cao Minh Thông rút súng bắn người.

Đang cập nhật dữ liệu !