bấm lỗ tai

Cập nhập tin tức bấm lỗ tai

Bấm 6 lỗ tai cho 'chất', mẹ trẻ gen Z phải cắt bỏ tai

Để trông 'chất chơi' hơn, từ khi là học sinh trung học mẹ trẻ gen Z đã bấm lỗ xỏ khuyên, đến nay sụn vành tai của mẹ trẻ đã bị nhiễm trùng phình to, dù đã cắt bỏ khối u nhưng vẫn mọc lại sau 2 năm.

Đang cập nhật dữ liệu !