4 tỉ đồng

tin tức về 4 tỉ đồng mới nhất

Bỏ tiền vào đất …vẫn “êm”?
 

22/04/2022

Trong khi nghe bạn bè đầu tư chứng khoán bị mất tiền, anh Tr lại thấy mình may mắn vì gom hết tiền bỏ vào đất, mặc dù cũng chưa bán ra được. Theo cách tính toán của anh, đất càng để càng tăng giá, không thể lỗ được.