13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT trong năm 2018

Trong kết luận hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Bộ TT&TT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nêu rõ 13 nhiệm vụ trọng tâm ngành TT&TT sẽ tập trung thực hiện trong năm tới.
13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT trong năm 2018 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, góp phần vào thành quả chung của đất nước, năm 2017 ngành TT&TT đã tiếp tục có những bước phát triển mới, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên mặt trận chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội và cùng đất nước tiếp tục tăng cường hội nhập sâu rộng với thế giới.

Hôm nay, ngày 22/12, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Hội nghị đã nhìn lại khái quát một số kết quả và hoạt động nổi bật của ngành TT&TT trong năm 2017, đồng thời hội nghị cũng đã được nghe các kiến nghị, phát biểu của đại diện một số địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội trong ngành TT&TT. Đặc biệt, hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm  2018 của Bộ TT&TT đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Trong phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã thay mặt tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT, tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. “Bộ TT&TT sẽ yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện theo đúng tinh thần, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của Bộ trong năm 2018 đã được Đảng, Nhà nước giao phó”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan của Bộ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để thực hiện và có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với các kiến nghị thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT trong năm 2018 - ảnh 2

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ TT&TT trong năm 2017.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, trong năm 2017, nước ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thời tiết, khí hậu các tháng cuối năm nay diễn biến bất thường, không theo quy luật, mưa bão nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân ở nhiều nơi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực.

“Góp phần vào thành quả chung đó, năm 2017 ngành TT&TT đã tiếp tục có những bước phát triển mới, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên mặt trận chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội và đã cùng đất nước tiếp tục tăng cường hội nhập sâu rộng với thế giới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Trong 2017, tổng số đề án Bộ TT&TT được giao từ đầu năm là 21 đề án, đến nay đều đã được hoàn thành, cơ bản hoàn thành. Tổng số hơn 500 nhiệm vụ giao cho Bộ TT&TT trong năm nay gần như 100% đã được thực hiện đảm bảo chất lượng. Những kết quả này đã được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với Bộ TT&TT trong tháng 11 vừa qua ghi nhận và đánh giá cao.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 cũng như chỉ rõ những  khó khăn, tồn tại, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ rõ 13 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành TT&TT  cần phải tập trung thực hiện trong năm 2018 tới.

Cụ thể, năm 2018, ngành TT&TT cần tập trung xây dựng, hoàn thành theo đúng kế hoạch các văn bản được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ.

Trong năm tới, ngành TT&TT phải đẩy mạnh chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; Thực hiện hiệu quả các quy định của Luật báo chí; tăng cường quản lý báo chí, phóng viên, văn phòng đại diện cơ quan báo chí tại địa phương; không để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật, sách nhiễu doanh nghiệp, người dân.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, ngành TT&TT cũng cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý thông tin trên mạng Internet, quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung nước ngoài vào Việt Nam; khuyến khích phát triển các dịch vụ nội dung do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp; giảm thiểu động tiêu cực của các thông tin xấu, độc hại trên Internet, mạng xã hội.

Cùng với đó, Bộ trưởng chỉ đạo phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, bền vững; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Tăng cường quản lý hiệu quả thuê bao di động trả trước, giá cước viễn thông và dịch vụ trên mạng Internet di động; hạn chế SIM rác, tin nhắn rác. Tăng tốc triển khai giai đoạn 3 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa của năm 2018 đã được Bộ trưởng yêu cầu tập trung triển khai là thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; tích cực triển khai Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; tăng cường nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng đô thị thông minh tại các địa phương trong cả nước; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện công tác cảnh báo, hỗ trợ các đơn vị đảm bảo an toàn thông tin mạng, phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin. Đẩy mạnh đào tạo, diễn tập, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Chủ động, sẵn sàng, kịp thời ứng phó trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng internet, giữ vững chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

Tập trung phát triển thị trường bưu chính cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hiện đại hóa để thúc đẩy phát triển các dịch vụ bưu chính phục vụ cho Chính phủ điện tử, thương mại điện tử; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ mới qua mạng bưu chính, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ bưu chính công ích, các dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước; triển khai áp dụng Bộ Mã Bưu chính quốc gia mới.

Đồng thời, trong năm 2018, ngành TT&TT cũng cần đảm bảo tốt các hoạt động hợp tác quốc tế được Chính phủ phân công. Mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương xúc tiến đầu tư thương mại quốc tế. Tổ chức và triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu, xây dựng phương án đàm phán các hiệp định, các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực TT&TT.

Tiếp tục thực hiện công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo ngành TT&TT tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm khác của năm 2018, đó là:  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy; Chú trọng, tăng cường kiểm tra, thanh tra trong công tác quản lý nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các Sở TT&TT để thực hiện tốt, có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực TTTT; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác trong năm 2018, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các đơn vị trong toàn ngành TT&TT quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Vân Anh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !