Xây dựng nông thôn mới ở địa phương có nhiều xã tham gia nhất cả nước

Là địa phương có số xã nhiều nhất cả nước về xây dựng NTM với 573 xã, 7 huyện nghèo thuộc chương trình 30a, có 100 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp nhưng Thanh Hóa đã nỗ lực vươn lên xây dựng NTM với 5 huyện đã về đích NTM.

Tỉnh Thanh Hóa là địa phương có nhiều xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nhất cả nước

573 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 11.114,65 km2, trải rộng trên 3 vùng: miền núi, đồng bằng và ven biển; có 102 km bờ biển, 192 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào; giao thông đi lại thuận lợi cả đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện nền kinh tế-xã hội theo cả 2 trục Bắc-Nam và Đông-Tây.

Là địa phương có 27 huyện, thị, thành phố (11 huyện miền núi) với 635 xã, phường, thị trấn, Thanh Hóa có dân số trên 3,64 triệu người; gồm 7 dân tộc anh em sinh sống Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với số lượng xã nhiều nhất cả nước (573 xã, chiếm 6,4% số xã xây dựng nông thôn mới toàn quốc), có 7 huyện nghèo thuộc chương trình 30a, có 100 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; thường phải chịu tổn thất lớn do thiên tai, bão lũ gây ra; dịch bệnh hàng năm diễn biến phức tạp nên nguồn lực đầu tư cho chương trình còn nhiều hạn chế.

Ngay từ năm 2010, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh mới đạt 4,7 tiêu chí/xã; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nơi thiếu quyết liệt.

Từ những thực tế tồn tại, căn cứ đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời, xác định đây là một trong 5 chương trình kinh tế-xã hội trọng tâm của tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh việc chủ động và phát huy nội lực, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Nhờ đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Vai trò lãnh đạo, điều hành

Ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được ban hành, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản; Ban chỉ đạo các cấp đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; từ đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình; từng ngành thành viên Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hành động, tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.     

Xác định xây dựng nông thôn mới là mục tiêu chính của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương

Trong giai đoạn 2016-2020, để phù hợp với quy định của Trung ương, Tỉnh ủy đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, trên cơ sở kiện toàn 2 Ban chỉ đạo, gồm: Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND; các trưởng các Ban của Đảng, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban chỉ đạo tỉnh đã 10 lần được củng cố, kiện toàn.

Để chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các chương trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện đã được thành lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh với 16 biên chế chuyên trách; Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện có 213 cán bộ, công chức kiêm nhiệm.

Các xã xây dựng nông thôn mới đều bố trí 1 công chức theo dõi thực hiện Chương trình, hiện nay, toàn tỉnh có 569 cán bộ cấp xã phụ trách, theo dõi chương trình xây dựng nông thôn mới làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Việc thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đã hình thành và củng cố bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ở cấp tỉnh và cấp huyện hoạt động chuyên trách, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban chỉ đạo.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nghị
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều