Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Hoạt động về lĩnh vực đo đạc và bản đồ nhằm việc xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng đo đạc; thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành, địa phương và cộng đồng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Minh Thư

Theo đó là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ xã hội như bản đồ dẫn đường điện tử, bản đồ mạng được phát triển dựa trên nền thông tin địa lý, được truyền bá, đăng tải trên intemet hoặc xuất bản bán ra thị trường nhưng Nhà nước chưa xây dựng được chính sách quản lý hữu hiệu đối với các dạng sản phẩm này, do đó chất lượng, tính chính xác, tính trung thực không được kiểm định đầy đủ.

Mặt khác, Nhà nước đã có chính sách xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ nhưng chưa có cơ chế rõ ràng để thúc đẩy phát triển, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân hoạt động đo đạc và bản đồ còn nhỏ, năng lực chuyên môn thấp, mức độ đầu tư còn hạn chế. Việc quản lý năng lực cá nhân hành nghề đo đạc và bản đồ chưa được triển khai, đây là yêu cầu và điều kiện cần thiết trong hoạt động đo đạc và bản đồ và để các doanh nghiệp tham gia hội nhập vào khu vực và quốc tế.

Do đó việc Nhà nước thống nhất quản lý các hoạt động đo đạc và bản đồ, quy định hành lang pháp lý, chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại nhằm đảm bảo cung cấp thông tin địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giám sát tài nguyên môi trường; phòng chống thiên tai, cứu hộ, nâng cao dân trí làm nền tảng phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, đòi hỏi chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ sớm được hoàn chỉnh, có hiệu lực để định hướng cho lĩnh vực đo đạc và bản đồ, thống nhất trên cả nước, phù hợp với khu vực và quốc tế là rất cần thiết.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều