V2K

Cập nhập tin tức V2K

Bộ Y tế đề xuất sửa 5K thành V2K gồm những gì?

Thay vì khai báo y tế, khoảng cách… Bộ Y tế đề xuất phòng dịch Covid-19 là V2K gồm: vắc xin - khẩu trang - khử khuẩn.

Đang cập nhật dữ liệu !