tức giận

Cập nhập tin tức tức giận

Đang giận dữ làm 10 việc này là 'thêm dầu vào lửa', điều thứ 6 đặc biệt tai hại

Khi tức giận, con người ta có xu hướng đưa ra những quyết định tồi phải hối hận về sau. Vì thế phải tuyệt đối tránh 10 việc làm này để được an yên.

Đang cập nhật dữ liệu !