Trà Vinh khiến nghị được đóng mới 40 tàu cá

UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Công văn số 4101/UNND về việc kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ thêm số lượng tàu cá được đóng mới cho tỉnh Trà Vinh từ nay đến năm 2020

Trà Vinh kiến nghị được phân bổ thêm tàu cá đóng mới

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Trà Vinh được phân bổ số lượng tàu cá đóng mới đến năm 2020 là 23 tàu, từ khi triển khai đến nay tỉnh đóng mới hoàn thành 11 tàu cá đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, bằng các nguồn vốn khác của ngư dân đã đầu tư đóng mới 31 tàu (công suất từ 90CV trở lên).

Theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản của tỉnh, đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, cơ cấu tàu thuyền khai thác theo hướng giảm dần tàu cá khai thác ở vùng biển ven bờ có công suất nhỏ từ 20CV đến dưới 90CV và tăng dần loại tàu có công suất từ 90CV trở lên, số lượng tàu cá của tỉnh ổn định khoảng 1.300 tàu (trong đó đến năm 2020, tàu cá có công suất 90CV trở lên chiếm 34,6%, tương đương 450 chiếc; đến năm 2030 tàu cá có công suất 90CV trở lên chiếm 50%, tương đương 650 chiếc).

Tuy nhiên, số lượng tàu cá của tỉnh đến ngày 15/9/2018 là 1.195 chiếc (trong đó tàu cá có công suất từ 90CV trở lên 313 chiếc, chiếm 26,2%), so với quy hoạch đến năm 2030 thì còn thiếu khoảng 100 chiếc tàu cá có công suất từ 90CV trở lên.

Để tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ phát triển tàu cá của địa phương, đồng thời phát triển lực lượng đội tàu khai thác đánh bắt phù hợp với quy hoạch của tỉnh, UBND tỉnh Trà Vinh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ thêm cho tỉnh được đóng mới từ nay đến năm 2020 khoảng 40 chiếc tàu cá có công suất 90CV trở lên nhằm góp phần tăng năng lực khai thác, đánh bắt hải sản của tỉnh trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN
Bạch Dương
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều