Trả lại hành khách bỏ quên trên tàu hoả hơn 70 triệu đồng

Cập nhập tin tức Trả lại hành khách bỏ quên trên tàu hoả hơn 70 triệu đồng

Trả lại hành khách bỏ quên trên tàu hoả hơn 70 triệu đồng

Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam vừa trả lại hơn 70 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên tàu SE12 từ Sài Gòn về Thanh Hoá.

Đang cập nhật dữ liệu !