Thiếu cán bộ chuyên trách CNTT ở các xã vùng sâu tỉnh Kon Tum

Hầu hết các đơn vị tại Kon Tum đã thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu cán bộ có năng lực, trình độ về lĩnh vực CNTT.

Vẫn còn nhiều địa phương vùng sâu vùng xa ở Kon Tum thiếu cán bộ chuyên trách về CNTT.

Hiện nay, có 30/30 sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tại Kon Tum có trang thông tin điện tử thành phần. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức, viên chức đạt 91% (cấp tỉnh khoảng 93%; cấp huyện chiếm 89%). Tuy nhiên, số máy tỉnh đã được trang bị có cấu hình thấp.

Về hạ tầng mạng LAN và Internet, có 100% đơn vị, địa phương có mạng LAN và kết nối internet, với 106 máy chủ. Trong đó cấp tỉnh 67 máy chủ, cấp huyện 39 máy chủ, đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được lắp đặt, kết nối và đưa vào sử dụng cho 30/30 sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và trung tâm Công nghệ thông tin-truyền thông tỉnh.

Về hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, có 23/30 đơn vị, địa phương được trang bị tường lửa; 30/30 đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm bảo mật diệt virut. Nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động đều đạt được những bước chuyển biến tích cực, từ khâu tổ chức, lập kế hoạch đến việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT.

Hiện nay, nguồn nhân lực CNTT của các đơn vị, địa phương cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu cán bộ chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, vận hành hệ thống mạng nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại đơn vị, địa phương, nhất là tại các cơ quan cấp xã. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc thực hiện Chính quyền điện tử.

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân - Minh Châu
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều