Tăng cường công tác tuyên truyền về giảm nghèo trên trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử huyện Thống Nhất (Đồng Nai) ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, giúp người nghèo tiếp cận với những khoa học, tiến bộ và học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) có 10 đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên 24.721,6ha, dân số trên 164.324 người, trong đó đồng bào là tín đồ các tôn giáo chiếm 87,23%.

Các bài đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Thống Nhất về công tác giảm nghèo thời gian qua đã cho thấy được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ

Trong thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự chủ động, cố gắng của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp được xác định trong Nghị quyết hàng năm của Huyện ủy, từ đó các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố; nổi bật cuối năm 2015 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2016 có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 xã (Hưng Lộc và Bàu Hàm 2) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống….

UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, nhất là Đài truyền thanh huyện, phòng Văn hóa-Thông tin huyện, Phòng LĐTB-XH huyện biên tập và đăng tải những tin, bài viết liên quan đến giảm nghèo, nhất là đăng tải những mô hình hay, cách làm hiểu quả về giảm nghèo. Đồng thời đăng tải những hoạt động đảm bảo an sinh xã hội của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Hàng quý Ban Biên tập trang thông tin điện tử họp và đánh giá kết quả hoạt động.

Trong năm 2017, công tác giảm nghèo đã được quan tâm thực hiện, đã trển khai kế hoạch giảm nghèo đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo và dự án mô hình giảm nghèo cho 133 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 1,729 tỷ đồng. Kết quả qua rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện số hộ nghèo năm 2017 giảm từ 289 hộ xuống còn 351 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,64%. Vân động xây tặng 27 căn nhà tình thương cho hộ nghò, trị giá 2,071 tỷ đồng. Cấp mới 4.286 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Bên cạnh đó huyện quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn với mục đích nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm 2017 đã mở 7 lớp đào tạo nghề cho 215 lao động nông thôn với tổng kinh phí 256,403 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 6.058/4.000 lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải quyết cho 3.168 lượt hộ nghèo vay với tổng số tiền 74,1 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn giúp các hộ nghèo có vốn để sản xuất, kinh doanh,

Xác định vị trí, vai trò của Trang Thông tin điện tử huyện là nơi cung cấp thông tin, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Ban Biên tập Trang Thông tin huyện Thống Nhất luôn bám sát định hướng nội dung tuyên truyền, thông tin và phản ánh kịp thời, sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng; tập trung tuyên truyền tốt các sự kiện chính trị quan trọng của Huyện, các vấn đề đặt ra trong đời sống của nhân dân, nêu các gương tốt, các cá nhân và điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những việc làm sai trái, các hiện tượng tiêu cực của xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo về thông tin.

Ông Phạm Đình Ban - Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo Trang thông tin điện tử huyện cho biết: Xác định giảm nghèo thông tin, giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển kinh tế, cuộc sống hằng ngày,... vì vậy Trang thông tin điện tử huyện đã tập trung tuyên truyền các mục tiêu về giảm nghèo, các cộng tác viên của Trang đã viết các tin, bài liên quan các mô hình hay, hiệu quả về giảm nghèo, đây cũng là cơ hội để người dân nghèo được học tập, nắm bắt những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhằm ứng dụng vào cuộc sống, lao động, sản xuất để góp phần làm giàu giá trị tri thức, văn hóa, kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội.

Với những kết quả đã đạt được, Trang thông tin điện tử huyện đang khẳng định vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Đây là kênh thông tin hữu ích để người dân, nhất là người nghèo có thể tiếp cận với những khoa học, tiến bộ và học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình giảm nghèo hiệu quả.

TIN LIÊN QUAN
Uyên Châu
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều