Làng vàng mã Đông Hồ vào mùa

Làng vàng mã Đông Hồ vào mùa

Với quan niệm của dân gian: “Trần sao, âm vậy” nên cứ vào dịp rằm tháng Bảy (âm lịch) là người dân làng Đông Hồ (xã Song Hồ, Thuận Thành. Bắc Ninh) lại tấp nập kẻ buôn, người bán.