"Khởi động" xây dựng Khu CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh

"Khởi động" xây dựng Khu CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh

Đoàn khảo sát xây dựng khu CNTT Quảng Ninh vừa tiến hành tại 6 địa điểm gồm Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh, khu Green View, khu Ban Mai, khu đồi Hùng Thắng (thành phố Hạ Long), khu công nghiệp Việt Hưng và khu công nghệ cao Amata (thị xã Quảng Yên).