Tương lai hội nhập kinh tế của khối ASEAN

Tương lai hội nhập kinh tế của khối ASEAN

ASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới và khối đang có tham vọng vươn lên vị trí thứ 4 vào năm 2050. Để làm được việc này các thành viên ASEAN cần tăng cường thúc đẩy quá trình hội nhập nền kinh tế.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5,73%

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5,73%

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7%, 6 tháng cuối năm 2017 tăng trưởng GDP của Việt Nam phải đạt 7,4%. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê nhìn nhận trong lịch sử số liệu từ năm 2011 đến nay chưa có nửa cuối năm nào đạt được mức tăng cao như vậy.
Nợ công đang tiến sát trần?

Nợ công đang tiến sát trần?

Nếu tổng nợ công tăng thêm 385.375 tỷ đồng, tổng nợ công của Việt Nam vào cuối năm 2016 sẽ đạt mức 2.993.335 tỷ đồng, bằng 64,4% GDP.
GDP quý 2 sẽ vọt qua 6%?

GDP quý 2 sẽ vọt qua 6%?

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa công bố dự báo tăng trưởng GDP quý 2/2016 đạt 6,17%, cao hơn mức 5,46% so với quý 1.