Thu nhập 9 triệu đồng/tháng phải nộp thuế

Thu nhập 9 triệu đồng/tháng phải nộp thuế

Sáng nay 22/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ tán thành 89,16%,  Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2013.
Cần làm rõ vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp

Cần làm rõ vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp

Trong 1,5 ngày (từ 15 – 16/11), Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về sửa đổi Hiến pháp. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Cần quy định chặt chẽ việc liên kết xuất bản

Cần quy định chặt chẽ việc liên kết xuất bản

Sáng 27/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật xuất bản (sửa đổi). Đa số các ý kiến cho rằng quy định của dự thảo luật cần chặt chẽ, cụ thể hơn để “gò” hoạt động xuất bản vào nề nếp.
Dự án Luật xuất bản: Khuyến khích xã hội hóa mạnh

Dự án Luật xuất bản: Khuyến khích xã hội hóa mạnh

Chiều 4/6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Xuất bản sửa đổi. Góp ý của nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật cần phải có thêm quy định cụ thể trong việc cấp phép in ấn, quản lý bản thảo, biên tập để hạn chế tình trạng in lậu, xuất bản phẩm chất lượng kém...