Vì sao ông Obama thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ?

Vì sao ông Obama thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ?

Khi được hỏi vì sao lại thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã trả lời một cách cực kỳ khéo léo rằng: Những điều tốt đẹp luôn dành cho lần cuối.