Chẳng lẽ Quảng Nam chặn hết nguồn nước của Đà Nẵng?

Chẳng lẽ Quảng Nam chặn hết nguồn nước của Đà Nẵng?

Nếu vẫn thực hiện đập ngăn mặn Tứ Câu thì người ta sẽ nói Quảng Nam bít hết nguồn nước của Đà Nẵng, tức là chặn hết nguồn sống, gây thảm họa cho Đà Nẵng chứ chẳng chơi. Đau lòng nhất lúc đó sẽ là nhân dân và lãnh đạo Quảng Nam chứ không chỉ Đà Nẵng!
Đà Nẵng: Xây dựng nhà máy nước đáp ứng nhu cầu 100 năm nữa!

Đà Nẵng: Xây dựng nhà máy nước đáp ứng nhu cầu 100 năm nữa!

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, Đà Nẵng sẽ xây dựng nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức đối tác công – tư (PPP) nhằm đáp ứng nhu cầu nước của TP không phải chỉ đến năm 2025 mà có thể đến 2050, thậm chí có thể đến 100 năm nữa!