Máy bay tiêm kích Không quân Mỹ tiêu tốn bao nhiêu USD/giờ bay

Máy bay tiêm kích Không quân Mỹ tiêu tốn bao nhiêu USD/giờ bay

Có rất nhiều tạp chí quốc phòng đã đăng tải những nội dung của dự luật Thẩm quyền Quốc phòng 2017 của Mỹ rằng Lầu Năm Góc “phải thực hiện nghiên cứu chi phí đối với việc khởi động lại sản xuất F-22”.
F-35 chưa sẵn sàng, cần 3 tỉ USD để nâng cấp

F-35 chưa sẵn sàng, cần 3 tỉ USD để nâng cấp

Văn phòng Kế toán Chính phủ Mỹ (GAO) mới đây đã phát biểu rằng kế hoạch nâng cấp cho máy bay F-35 mà Lầu Năm Góc đưa ra, thực tế lớn đến mức có thể coi là một chương trình chế tạo vũ khí riêng biệt.