Đà Nẵng: Tạm dừng tổ chức các lễ hội để phòng dịch nCoV

Đà Nẵng: Tạm dừng tổ chức các lễ hội để phòng dịch nCoV

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội (kể cả lễ hội tôn giáo) chưa khai mạc, giảm quy mô lễ hội đã khai mạc để phòng, chống dịch bệnh nCoV xâm nhập, lây lan thông qua các hoạt động lễ hội, di tích trên địa bàn TP.
Đà Nẵng: Yêu cầu không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi

Đà Nẵng: Yêu cầu không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện tăng cường quản lý về tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; tạm ngừng các lễ hội vi phạm về quản lý và tổ chức lễ hội