Cô giáo đánh hàng loạt học sinh hàng trăm roi

Cô giáo đánh hàng loạt học sinh hàng trăm roi

Lấy lý do con bị bệnh đang nằm viện điều trị, trong hoàn cảnh đó lại mất tiền nên cô giáo căng thẳng, vào lớp bực dọc, dẫn đến đánh hàng loạt học sinh mỗi em hàng chục roi.