Tết Hàn thực là ngày nào, nguồn gốc từ đâu?

Tết Hàn thực là ngày nào, nguồn gốc từ đâu?

Tết Hàn thực ngày mùng 3/3 âm lịch có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vào nước ta đã được "Việt hóa" và mang ý nghĩa khác. Người Việt Nam cũng gọi ngày 3/3 là ngày "Tết bánh trôi - bánh chay".
Văn khấn Tết Hàn thực 3-3

Văn khấn Tết Hàn thực 3-3

Khi cúng Tổ Tiên Tết Hàn Thực 3-3 thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau. Infonet xin giới thiệu tới bạn đọc bài văn khấn Tết Hàn thực 3-3: