Xây dựng trường học trên đảo Trường Sa Lớn

Xây dựng trường học trên đảo Trường Sa Lớn

Ngày 14/8, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Báo Pháp luật TP.HCM đã phối hợp tổ chức Lễ công bố chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” nhằm vận động nguồn kinh phí tài trợ xây dựng một trường học trên đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa).