Biển đảo Việt Nam có những tài nguyên gì?

Biển đảo Việt Nam có những tài nguyên gì?

Hỏi: "Nói về biển đảo, tôi thấy báo chí nói nhiều đến chủ quyền, nhưng không nói đến khía cạnh đầy đủ hơn. Đó là biển đảo Việt Nam có tài nguyên gì?. Mong BBT trả lời giúp"- Lê Mạnh (manhle@.....com)