Ông Nguyễn Xuân Anh hỏi, doanh nghiệp Đà Nẵng trả lời!

Ông Nguyễn Xuân Anh hỏi, doanh nghiệp Đà Nẵng trả lời!

Đà Nẵng chưa có DN lớn nào cả, trong khi nhiều nơi không phải là tỉnh, thành lớn, không phải TP trực thuộc TƯ nhưng những DN rất lớn, rất tên tuổi. Có phải chính quyền không tạo điều kiện cho DN, hay sự nỗ lực vươn lên của DN Đà Nẵng chỉ ở chừng mực?