Rừng đặc dụng Na Hang: “Khó tránh khỏi lâm tặc lộng hành”

Rừng đặc dụng Na Hang: “Khó tránh khỏi lâm tặc lộng hành”

Rừng nguyên sinh Na Hang (Tuyên Quang) đang bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng. Vậy nhưng, thay vì đề xuất phương án bảo vệ rừng, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Na Hang luôn biện minh rằng “việc lâm tặc phá rừng thì khó tránh khỏi, đông người như ở Hà Nội còn bị mất gỗ sưa nữa là…”.